Riigiametnike meistrivõistlused males. Võistluse eesmärgiks on pakkuda riigiametnikele võimalust kohtuda omavahel males ja välja selgitada parimad maletajad ja võistkonnad.

Aeg ja koht. Turniir viiakse läbi 18.02.2021.a. kella 17:00-22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:
Ajakava:
16:00-16:45 Registreerimine
16:50 Turniiri avamine.
17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19.30-19.50   kohvipaus
19:50-20.20  V voor
20:10-20.40  VI voor
20:50-21.20  VII voor
21:30-21.50   esikolmikute autasustamine võistluspaigas

Eelregistreerimine ja osavõtjad
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 10. veebruariks 2021 e-kirjaga aadressile info@spordipilet.ee. Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel riigiametite poolt eelregistreerunud maletajatel, kes omavad   võistluspäeval lähetava ettevõttega kehtivat töölepingut.
Võistlusklassid
Naised, mehed, riigiametite võistkonnad (arvesse läheb 4. parima tulemuse saavutanu võistleja punktisumma vt. p.4.1). Juhul kui riigiametite võistlejaid on enam kui 4, moodustavad madalamatele kohtadele tulnud võistlejad konkreetse riigiameti II võistkonna. Üldtabelis II võistkond punkte kinni ei hoia ehk siis taha poole jäävad võistkonnad tõusevad punktitabelis ette poole. Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.
Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse kiirmalet FIDE reeglite järgi, 7 vooru  mõtlemisajaga 1o minutit +3 lisasekundit igal käigul kummalegi maletajale partii lõpuni.
Võistkondliku paremusjärjestuse määramine
Parimad võistkonnad selgitatakse välja 4 parima võistleja kohapunktide summas. Täpne punktisüsteem selgub registreerimistähtaja lõpus kui on teada mitu võistlejat osaleb. Üks võimalus on alljärgnev:
1. koht 50 punkti, 2. koht 47 punkti, 3. koht 45 punkti ja edasi -1 punkt iga koht.
Võistkonna võrdsete kohtade korral on kohapunktideks vastavate kohtade aritmeetiline keskmine.
Näide: I koht 6p. (individuaalne tulemus) => võistlejale kohapunkte 50 p
II-V koht 5p. s.t. 4 mängijat kogusid 5 p => arvutatakse II-V koha vastavate kohapunktide aritmeetiline keskmine ja need neli  mängijat toovad võrdselt võiskonnale  (47+45+44+43)/4=179/4=44,75 p.
Individuaalse paremusjärjestuse määramine
Individuaal võistlejatele määratakse kohad võrdsete punktide korral järgmiste kriteeriumide järgi:
1) omavaheline kohtumine (kui kohajagajad on omavahel mänginud)
2) voorujärgsete punktide summa
3) Mediaan-Buchholz
4) Buchholz
5) Buchholz ilma ühe nõrgema vastaseta, ilma kahe nõrgema vastaseta jne. Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.
Viimases voorus on kohtunikul õigus teostada paaride valikut lähtudes eriauhindade gruppidest.
 Majandamine
Osaleda võivad riigiametite töötajad, kes on eelnevalt registreerunud ja tasunud  osavõtumaksu 25 € (+km) võistleja kohta enne 10.02.2021. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja. Osalustasu sisaldab kohvipausi.
Autasustamine
Võistluse  parimaid autasustatakse alljärgnevalt:
Individuaalturniiril esikolmikusse tulnud võistlejad saavad auhindadeks medalid ja meened, võistkondlikult saavad võistkonna liikmed medalid ja meened ning karika võistkonnale.
Varia. Partii ajal on keelatud kasutada mängusaalis mobiiltelefoni või muud elektroonilist kommunikatsioonivahendit. Seadmed võivad olla mängija juures väljalülitatud või hääletus olekus. Selle reegli rikkumisel kaotab  mängija partii sõltumata seisust. Nimetatud seadmeid võib kasutada vaheaegadel väljaspool mängusaali.
Rakendatakse 2018.a kehtima hakanud uusi FIDE reegleid – http://www.maleliit.ee/

NB! Erisus FIDE reeglitest –  esimene määrustevastane käik toob kaasa hoiatuse, teine kaotuse.  Määrustevastase käigu tegija vastasele lisatakse mõtlemisaega 2 minutit, kui ta kellal on jäänud mõtlemisaega alla 5 minuti.
Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.
Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist osalejaid teavitades.

Registreeri

Aeg ja koht. Turniir viiakse läbi 18.02.2021.a. kella 17:00-22:00 Paul Kerese Malemajas (Vene tn. 29, Tallinn) alloleva ajakava järgi:
Ajakava:
16:00-16:45 Registreerimine
16:50 Turniiri avamine.
17:00-17.30  I voor
17:40-18.10  II voor
18:20-18.50  III voor
19:00-19.30  IV voor
19.30-19.50   kohvipaus
19:50-20.20  V voor
20:10-20.40  VI voor
20:50-21.20  VII voor
21:30-21.50   esikolmikute autasustamine võistluspaigas

Spordipilet OÜ
Nõmme tee 3-14
11315 Tallinn

Tel: +372 5136174
info@spordipilet.ee
www.spordipilet.ee