Riigiametnike Karikasarja Korvpalliturniir toimub laupäeval,  16.01.2021 Rae Valla Spordikeskuses (Laste tänav 3, Jüri) algusega 10.00

Mängima on oodatud riigiasutuste ja / või nende haldusalas tegutsevate ettevõtete kuni 8-liikmelised võistkonnad. Väljakul on korraga 5 liiget, kellest 1 peab olema naisterahvas. Võistkonda võib kuuluda üks „välismängija“, eeldusel, et ta ei ole tegev hooajal 2020 / 2021 Eesti Meistriliigas, ega esiliigas ning välisriikide samaväärsetes liigades. Lähetava ettevõttega (või haldusalas oleva ettevõttega) võistluspäeval kehtivat töölepingut omavaid osalejaid ja asutuse väliselt kaasatud naismängijaid eelnimetatud kitsendus ei puuduta. Külalismängijateks liigituvad kõik kellel võistluspäeval kehtivat töölepingut ei ole ehk asutuste juurde loodud spordiklubide liikmed, endised töötajad, töötajate elukaaslased jne.

Mänguaeg on 2 x 8 minutit „must“ (aeg liigub kogu aeg – ka vabavisete ja vahetuste ajal), teise perioodi kaks viimast minutit on mänguaeg „puhas“. Naismängijate poolt visatud punktidele liidetakse üks punkt ehk tabav vabavise 2 punkti, tabav vise väljakult 3 punkti ja tabav vise kolmepunkti joone tagant 4 punkti. Turniiri süsteemi otsustavad korraldajad pärast võistlustele registreerumise  lõppemist. Süsteemi eesmärgiks on pakkuda võistkondadele sellel päeval vähemalt kolm  võitluslikku kohtumist ja mahtuda planeeritavasse ajakavasse. Maksimaalselt saab osaleda 16 võistkonda.
 
Soojenduspallid peavad võistkonnad ise kaasa võtma. Soovitav on kasutada  numbriga ühte värvi mängusärke. Kaasa võetud varustuse eest korraldaja ei vastuta.

Osalustasu võistkonna kohta on kuni 24.12. 2020 €330 ja kuni 10.01.2021 €350. Tasumine toimub arve alusel, hindadele lisandub käibemaks.

Iga mängija  vastutab  ise selle eest, et   tema tervislik seisund oleks vastavuses turniiri  läbimiseks vajalikule seisundile. Võistlusel kohapeal elukutseline meedik.
 
Oma osaluse kinnitamiseks saatke vastus kutsele e-posti teel info@spordipilet.ee hiljemalt 10. jaanuariks 2021. Osalustasud ei kuulu osaleja loobumise korral tagastamisele kui võistlus toimub plaanipäraselt. Võistkonna registreerimisel kinnitab esindaja, et on juhendiga tutvunud ja tingimustega nõustunud.

Kolme paremat võistkonda autasustatakse medalitega ja  meenega võistluste korraldajalt. Kõik võistkonna liikmed saavad esikolmikusse jõudmisel personaalsed medalid ja esemelised auhinnad.

Osavõtuga mängija kinnitab, et on andnud loa salvestada tema kohta heli-pildi või videomaterjali, võistlustulemusi ja võistlusele registreerumisel antud isikuandmeid. Mängija on teadlik, et eelpoolnimetatud info avaldatakse avalikult, edastatakse kolmandatele osapooltele ja töödeldakse ning kinnitab, et see ei kahjusta ülemääraselt mängija õigusi. Mängija on teadlik, et isikuandmete töötlemise lõpetamine on peale osavõttu tehniliselt võimatu või toob kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. 

Turniiri peakorraldajaks on Spordipilet.ee. Kontaktisikuks Kristjan Jääts (372 51 36 174). Lisainfo: info@spordipilet.ee ja www.spordipilet.ee

Registreeri

16.01.2021

Spordipilet OÜ
Nõmme tee 3-14
11315 Tallinn

Tel: +372 5136174
info@spordipilet.ee
www.spordipilet.ee